REKISTERISELOSTE 10.09.2020
Henkilötietolaki (523/1999) 10 §

1. Rekisterin pitäjä

North Piping Power Oy
Vasaratie 5, 85500 NIVALA

Puhelin +358 45 311 7282

Y-tunnus: 2747451-3

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö

Teemu Aho

c/o North Piping Power Oy
Puhelin +358 45 311 7282

3. Rekisterin nimi

North Piping Power Oy:n asiakasrekisteri (jäljempänä rekisteri)

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Asiakasrekisterin tietoja käytetään asiakassuhteiden hoitamiseen ja mahdolliseen tutkimuskäyttöön.

Rekisteröityjen henkilötietojen käsittely perustuu henkilötietolain 8 § kohtaan 5, mikä oikeuttaa henkilötietojen käsittelyn, kun rekisteröidyllä on asiakassuhde tai muu merkityksellinen tai asiallinen yhteys rekisterinpitäjään.

5. Rekisterin tietosisältö

Asiakkaan perustiedot yhteydenottoa varten:

- Etunimi ja sukunimi

 - Katusoite, postinumero ja postitoimipaikka

 - Puhelinnumero

 - Sähköpostiosoite

 - Y-tunnus

Asiakassuhteen hoitamiseen liittyviä tietoja:

- asiakkaan tilaustietojen ylläpito

 - tavaroiden toimitus- ja laskuttamistietojen ylläpito

 - markkinointimateriaalin ja tuote-esitteiden lähettäminen

 - jälkimarkkinointi

6. Tietojen kerääminen ja käsittely

Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä henkilökohtaisissa asiakaspalvelutilanteissa, www.nppower.fi verkkosivuilta yhteydenotto lomakkeella ja mm. messu- ja asiakaspalautejärjestelmistä. Voimme kerätä tietoja potentiaalisista asiakkaista erilaisista julkisista tietoläheistä, kuten aluehallintovirastosta. Tietoja voidaan saada myös kolmannelta osapuolelta.

7. Tietojen luovutukset ja siirrot

Tietoja voidaan luovuttaa luottamuksellisesti yrityksemme yhteistyökumppanien käyttöön, esimeriksi messutapahtumien jälkeen, sekä EU:n alueelle että EU:n ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaaliset aineistot säilytetään lukituissa tiloissa. Tietojärjestelmiin tallennetut ja niissä käsiteltävät henkilötiedot on suojattu teknisillä toimenpiteillä ja niiden käyttöoikeudet on rajattu vain niille henkilöille, joiden työnkuvaan asiakastietojen käsittely kuuluu.

9. Rekisteröidyn henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Henkilötietolain mukaan rekisteröidyllä on oikeus saada tarkistaa itseään koskevat tiedot (26§, 27§), oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua (29§), oikeus kieltää (30§) antamiensa tietojen käytön muuhun kuin asiakassuhteen hoitamiseen liittyviin tehtäviin (luettelo kohdassa 5).

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvä oikeudet

Henkilötietolain 30§:n mukaan rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainonnassa, etämyynnissä ja muussa suoramarkkinoinnissa.

Henkilötietojen käsittelyä koskevan pyynnön tulee olla kirjallinen ja omakätisesti allekirjoitettu tai pyynnön voi esittää henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona (28§). Pyynnöt osoitetaan rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle, Teemu Aholle.